Kalkylera ISK-skatt

Nu, under 2015 är det lönsammare än någonsin att använda sig av ett investeringssparkonto när man vill placera pengar i värdepapper. Nu ska vi på investeringssparkonto24.se visa dig varför det är så, samt visa dig hur man räknar ut sin ISK-skatt vilket kan vara bra inför deklarationen.

Rekordlåg ISK-skatt 2015

I november 2014 basunerade riksgälden ut att statslåneräntan skulle sänkas från 2,09 % till 0,9 % år 2015. Det här är såklart extremt bra för dig som sparar på ett investeringssparkonto eftersom din schablonskatt baseras på inlåningsräntan. En sänkning till 0,9 % innebär att du bara ska betala 0,27 % i schablonskatt eftersom din skattesats är 0,3 % av inlåningsräntan.

För att du ska förstå hur bra det här kan vara för dig ska vi ge dig ett enkelt räkneexempel. Detta exempel har du såklart även nytta av när du ska kalkylera din ISK-skatt inför deklarationen, men tänk på att banken även gör det automatiskt åt dig.

Så kalkylerar du din ISK-skatt

Sätt dig ner och titta på hur mycket du har haft på ditt ISK i slutet av varje kvartal. Anta att det ser ut så här:

Kvartal 1: 100 000 kr i värde. Du satte in 100 000 kr den sista mars och hann inte få någon avkastning.

Kvartal 2: 110 000 i värde. Du har inte satt in mer pengar men har fått en avkastning på 10 000 kr.

Kvartal 3: 122 000 kr i värde. Du satte inte heller in några pengar det här kvartalet men du fick en avkastning på ytterligare 12 000 kr.

Kvartal 4: 142 000 kr i värde. Du har satt in ytterligare 15 000 kr på investeringssparkontot och fick en lite mindre avkastning på 5000 kr den här gången.

För att se hur mycket du ska betala i schablonskatt summerar du först samtliga värden och insättningar. Det blir 474 000 i värde (100 000 + 110 000 + 122 000 + 142 000) och 115 000 kr i insättningar, alltså sammanlagt 589 000 kr. Låter det mycket? Lugn, nu ska du dela 589 000 kr med 4 kvartal för att få ut ett snitt. Det blir 147 250 kr och det är detta belopp som är det beskattningsbara underlaget.

Multiplicera nu 147 250 kr med schablonskatten på 0,27 % (alltså: 147 250 x 0,0027) så ser du att skatten blir drygt 397 kr! Med tanke på att du har fått en avkastning på 27 000 kr så är det ju ingenting. Om du inte hade investerat via ditt investeringssparkonto hade det blivit 8 100 kr i skatt.

Du kan även läsa mer om hur du kalkylerar fram din ISK-skatt på skatteverkets hemsida.