Investerarskyddet

När du skaffar ett investeringssparkonto skyddas dina likvida medel av insättningsgarantin och dina värdepapper av investerarskyddet. Här tänkte vi på investeringssparkonto24.se titta lite närmare på vad investerarskyddet innebär och hur det fungerar.

Därför finns investerarskyddet

Egentligen ska dina värdepapper inte alls påverkas av en konkurs efter som bankerna och andra finansinstitut är skyldiga att skilja på sina egna tillgångar och kundernas värdepapper. Tyvärr ser det inte alltid ut i så i verkligheten och det är därför som investerarskyddet finns. Visst håller de flesta finansinstitut isär sina tillgångar och kundernas värdepapper men investerarskyddet gör att du slipper vara orolig för att de inte gör det.

Så mycket täcker investerarskyddet

Till skillnad från insättningsgarantin ger investerarskyddet en ersättning som baseras på svenska kronor och inte Euro. Den maximala ersättningen är 250 000 per finansinstitut och du får 100 % i ersättning upp till detta belopp, vilket är ganska så generöst eftersom EU bara kräver att EU-länderna ger 90 % i ersättning upp till 20 000 Euro (i skrivande stund cirka 180 000 kr).

Utbetalning

Om det finansinstitut som du har dina värdepapper på skulle försättas i konkurs och de inte har skilt på sina tillgångar och dina värdepapper så att du förlorar dem måste du själv vända dig till riksgälden för att få ersättning via inversterarskyddet. Det brukar ta högst två veckor tills riksgälden har fattat ett beslut och betalar ut din ersättning.