Insättningsgarantin

Medan investerarskyddet skyddar dina värdepapper på ditt investeringssparkonto skyddar den statliga insättningsgarantin dina likvida medel, det vill säga dina sparpengar. Nu ska vi på investeringssparkonto24.se visa dig hur insättningsgarantin fungerar.

Därför finns insättningsgarantin

Den statliga insättningsgarantin och dess motsvarighet finns i alla EU-länder och är till för att skydda småspararnas pengar om en bank eller ett finansinstitut försätts i konkurs. Anledningarna till att man vill skydda småspararnas pengar är folk annars skulle dra sig för att spara sina pengar i en bank under orostider, och att ekonomin skulle få stora problem om folk blev av med alla sina sparpengar om en storbank försattes i konkurs.

Så mycket täcker insättningsgarantin

Om banken du sparar hos skulle försättas i konkurs och dina konton omfattas av den statliga insättningsgarantin får du en ersättning som motsvarar den summa du har förlorat upp till 100 000 Euro. Om du delar sparkonto med någon (till exempel din maka/make eller sambo) får ni en maximal ersättning på 200 000 Euro, det vill säga 100 000 Euro var, eftersom insättningsgarantin gäller person och bank, så även om du/ni har flera konton hos samma bank får ni högst 100 000 Euro i ersättning per skalle. Däremot får du en maximal ersättning på 100 000 Euro för varje bank du sparar på om du skulle ha den extrema oturen att drabbas av flera konkurser.

Utbetalning

Det här ska du göra om banken du sparar på går i konkurs: ingenting. Precis, du behöver inte göra någonting alls utan det är bara att vänta på att riksgälden kontaktar dig och då uppger du var du vill att din ersättnings ska sättas in. Det tar högst 20 dagar tills du har fått dina pengar från den dag insättningsgarantin började gälla.