Skatt för investeringssparkonto

För att det ska vara fördelaktigt att spara i aktier på ett investeringssparkonto (ISK) bör din avkastning efter ett år bli högre än 2,09 % (år 2014). Det är nämligen så att 2,09 % av ditt kapital är din beskattningsbara schablonintäkt som du betalar 30 % i skatt på (vilket i slutänden ger en schablonskatt på 0,627 %, alltså 0,0209 x 0,30 = 0,00627). Om du till exempel skulle få en avkastning/intäkt på 3 % behöver du inte skatta 30 % på 3 procents avkastning utan bara på 2.09 % av din avkastning.

Låter det här krångligt? Det kommer du inte att tycka efter att du tittat på våra två exempel.

Då ISK lönar sig

Anta att du placerar 100 000 kr i en aktieportfölj som inte ligger på ett investeringssparkonto och får 5 % i avkastning, då måste du skatta 30 % på 5000 kr vilket blir 1500 kr i skatt. Om du istället hade sparat på ett investeringssparkonto hade du bara fått betala skatt på 2090 kr (2.09 % av 100 000 kr) och det blir endast 627 kr i skatt. I det här fallet tjänar du alltså 873 kr på att spara på ett investeringssparkonto.

Då ISK inte lönar sig

Anta att du istället bara hade fått 1 % i avkastning på dina 100 000 kr, då hade du fått skatta 30 % på 1000 kr om du inte hade haft dina aktier på ISK, vilket bara blir 300 kr i skatt. Då hade det inte varit lönsamt att spara på ett investeringssparkonto eftersom du även i detta fall får betala 873 kr i skatt.

Av detta kan man dra följande slutsats: Du riskerar att förlora lite på att spara på ISK om du får en riktigt dålig avkastning, men du kan spara en massa pengar om du får en riktigt bra avkastning.